Hive Networks

Hive
Networks

באמצעות מאגר הנתונים והכלים הטכנולוגיים שלנו, Hive Networks הוא כלי ליצירת מיקרו-אשכולות בהתבסס על מאפיינים, התנהגות וסנטימנט של קהלי היעד.

בפלטפורמה שמתעדכנת בזמן אמת ומבוססת על התנהגות ברשתות החברתיות, אנחנו מייצרים תמונת מצב השוואתית על כל מיקרו-אשכול ומנתחים טרנדים, עמדות, נרטיבים וסנטימנט לאורך זמן.

צרו איתנו קשר

Hive מספקת ללקוחות תובנות ונתונים ליצירת תכניות עבודה ואסטרטגיית תקשורת לגבי כל מיקרו-קלסטר

 • קולות משפיעים

  מי הדמויות שמשפיעות על האשכול

 • תגובה לאירועים

  איך האשכול מגיב לאירועים נבחרים

 • נכונות להשתנות

  איתור קהלים הפתוחים לרעיונות ועמדות אחרות

 • שינוי לאורך זמן

  טרנדים ושינויים כלפי סוגיות, לאורך זמן

 • סנטימנט כלפי נושאים

  מה הרגשות באשכול כלפי נושא ספציפי

 • נושאים חמים

  מה מעניין עכשיו את האשכול

 • מאפיינים בסיסיים

  גודל האשכול וכמות הפעילות בו

 • מונחי מפתח

  המילים והביטויים שחברי האשכול מגיבים להם

איך זה עובד?

Hive מייצרת יתרונות משמעותיים לארגונים חברתיים, ציבוריים, מסחריים ופוליטיים