Hive Geo

Hive Geo

גיאו-קלאסטרינג היא שיטה ליצירת אשכולות שמבוססים על נתונים גיאוגרפיים בשילוב מקורות נוספים. עם נתונים גיאוגרפיים בתמונה, הניתוח שלנו לוקח בחשבון גם פיזור במרחב של האוכלוסייה ושל האשכול, ומספק תמונה מלאה יותר.

אנחנו יודעים לעבוד עם כל סוג של נתונים גיאוגרפיים ופיזיים כדי לייצר סגמנטציה מדויקת ואפקטיבית, ותובנות פרקטיות שמאפשרות אופטימיזציה של קבלת החלטות במרחב הגיאוגרפי. אנחנו מפעילים מודלים סטטיסטיים מתקדמים על המרחב הגיאוגרפי, ובכך מפיקים תובנות מנתונים קיימים.

נשמע מעניין? כתבו לנו

Hive מייצרת יתרונות משמעותיים לארגונים חברתיים, ציבוריים, מסחריים ופוליטיים